Priser

Prisen for Hageplanen er avhengig av oppdragets kompleksitet. Du kan regne med at en full hageplan som omfatter designtegning, detaljert planteplan, plantekatalog og pleieanvisning koster fra 10.000 kr + mva og oppover. For en mellomstor tomt på rundt 500 – 1000 m² kan man regne med 20 – 25.000 + mva. Det kommer rett og slett an på hva som skal gjøres.

Befaring i Grenlandsområdet er gratis. Utenfor blir det 5 kr per km + mva. Kjøring er inkludert hvis vi blir deretter enig om et oppdrag.