Priser

Prisen for Hageplanen er avhengig av oppdragets kompleksitet. Du kan regne med at en full hageplan som omfatter designtegning, detaljert planteplan, plantekatalog, pleieanvisning og  materialforslag koster fra 15.000 kr + mva og oppover. For en mellomstor tomt på rundt 500 – 1000 m² kan man regne med cirka 20 – 30.000 + mva. Det kommer rett og slett an på hva som skal gjøres og hvor krevende terrenget er.

Befaring i Grenlandsområdet er gratis. Utenfor blir det 5 kr per km + mva. Kjøring er inkludert i pakkeprisen hvis vi blir deretter enig om et oppdrag.