Priser

Prisen for Hageplanen er avhengig av oppdragets kompleksitet, vanligvis mellom 12.000 og 25.000 NOK + mva for en mellomstor hage (500 – 1000 m²). Det kommer rett og slett an på hva som skal gjøres.

Hvis du trenger f.e. bare en planteplan for et bed blir det selvsagt rimeligere.

Befaring i Grenlandsområdet er gratis. Utenfor blir det 5 kr per km + mva. Kjøring er inkludert hvis vi blir deretter enig om et oppdrag.