Prosessen

Befaring

Et første uforpliktende møte. Sammen kartlegger vi hvilke ønsker og forstillinger du har og hva slags hagestil du liker. Vi går  gjennom tomten/hagen din, jeg tar noe bilder og vi snakker om hva du ønsker skal gjøres. Befaring i Grenlandsområdet er gratis. Utenfor blir det 5 kr per km + mva. Kjøring er inkludert hvis vi blir deretter enig om et oppdrag.

Oppsummering/Pristilbud

Etter befaringen skriver jeg en oppsummering av befaringen og du få et pristilbud og en kontrakt. Når du takker ja går vi videre i prosessen.

Oppmåling

Alle oppmålinger blir gjort og flere bilder blir tatt. Du må ikke nødvendigvis være til stede.

Hageplan

Du tegner noen desigutkast hvorav du kan velge hva du liker best. Ut av det tegner jeg hageplanen. Planen kan omfatte hele tomten eller bare deler av den. Dermed kan du engasjere et anleggsgartner firma eller en gartneri. Eller du kan utføre det selv, hvis du ønsker det, for eksempel over flere år men med visshet om at det dannes en helhet til slutt. Hageplanen omfatter designtegning, detaljert planteplan, plantekatalog og pleieanvisning. Hvis aktuelt tegner jeg også designforslag til
hageelementer som sitteplass, pergola, bod eller lignende elementer men
ingen tekniske konstruksjonstegninger. Du finner eksempler på dette i
portfolio min.

Planteplan

Planteplanen gi deg detaljert oversikt over planter som passer til det stedet, hvor de skal plasseres, plantedetaljer (høyde, farge osv.) og antal per plante. Du får i tillegg en pleieanvisning til plantene.

En planteplan kan lages for hele hagen eller deler av den.

 

Jeg vil påpeke at jeg tilbyr ingen idétimer. En hageplan er ingen standard løsning, den må være veldig nøye gjennomtenkt. Den første løsning man kommer på er for det meste ikke den beste løsning som finnes. Jeg mener faktisk at det er nesten useriøst å tilby slike timer. Du får ingen langvarig nytte av det og det blir ingen helhet til slutt. Du får kanskje no ideer med en gang, men til slutt har du betalt kanskje mindre penger men har ingenting i hendene som du kan langvarig jobbe med. Så etter noe måneder har man glemt halvparten man hadde snakket om. Det handler om kvalitet, du skal få noe for pengene dine og du skal få et pent resultat som du har langvarig nytte av.

Som tillegstjenester tilbyr jeg innkjøp av planter og beplanting.