Prosessen

Befaring

Et første uforpliktende møte. Sammen kartlegger vi hvilke ønsker og forstillinger du har og hva slags hagestil du liker. Vi går  gjennom tomten/hagen din, jeg tar noe bilder og vi snakker om hva du ønsker skal gjøres. Jeg gir ikke noen konkrete ideer på befaringen. Befaring i Grenlandsområdet er gratis. Utenfor blir det 5 kr per km + mva. Kjøring er inkludert hvis vi blir deretter enig om et oppdrag.

Oppsummering/Pristilbud

Deretter skriver jeg en oppsummering av befaringen og du få et pristilbud og en kontrakt. Når du takker ja går vi videre i prosessen.

Oppmåling

Alle oppmålinger blir gjort og flere bilder blir tatt. Du må ikke nødvendigvis være til stede.

Hageplan

Jeg tegner noen designutkast hvorav du kan velge hva du liker best. Ut av det tegner jeg hageplanen. Planen kan omfatte hele tomten eller bare deler av den. Dermed kan du engasjere en anleggsgartner eller en gartneri. Eller du kan utføre det selv, hvis du ønsker det, for eksempel over flere år men med visshet om at det dannes en helhet til slutt. Hageplanen omfatter designtegning, detaljert planteplan, plantekatalog, pleieanvisning og forslag til materialutvalg. Hvis aktuelt tegner jeg også designforslag til hageelementer som sitteplass, pergola, bod eller lignende elementer men
ingen tekniske konstruksjonstegninger. Disse kan brukes som grunnlag til utføring/videreutvikling av en entreprenør. Du finner eksempler på dette i
portfolio min.

Planteplan

Planteplanen gir deg detaljert oversikt over planter som passer til det stedet, hvor de skal plasseres og antall per plante. Det følger også med en plantekatalog som inneholder de viktigste plantedetaljer (høyde, farge, blomstingstid osv.). Du får i tillegg en enkel pleieanvisning til plantene. Plateutvalget er selvsagt tilpasset dine klimaforholdene.

Som tillegstjenester tilbyr jeg innkjøp av planter og beplanting.

Jeg vil påpeke at jeg tilbyr ingen idé timer. En hageplan er ingen standard løsning, den må være veldig nøye gjennomtenkt. Den første løsning man kommer på er for det meste ikke den beste løsning som finnes. Jeg mener faktisk at det er nesten useriøst å tilby slike timer. Du får ingen langvarig nytte av det og det blir ingen helhet til slutt. Du får kanskje no ideer med en gang, men til slutt har du betalt kanskje mindre penger men har ingenting i hendene som du kan langvarig jobbe med. Så etter noe måneder har man glemt halvparten man hadde snakket om. Det handler om kvalitet, du skal få noe for pengene dine og du skal få et pent resultat som du har langvarig nytte av.